Započet projekat za akceleraciju energetskih zajednica u Dunavskom regionu (DECA)

Danube Energy Communities Accelerator (DECA) je projekat finansiran kroz Interreg program za Dunavski region koji ima za cilj da ispita kako se akcije za korišćenje obnovljivih izvora energije koje predvode građani mogu unaprediti širom Dunavskog regiona. Raspoloživi obnovljivi izvori energije u regionu su trenutno nedovoljno iskorišćeni, a energetski sistemi u vlasništvu građana su prepoznati kao ključni pokretač pravedne energetske tranzicije ka obnovljivim izvorima energije, što predstavlja inovativan i važan način da zajednice odgovore na trenutne energetske, klimatske i ekonomske izazove.

DECA projekat će se pozabaviti zajedničkim izazovima energetskih zajednica, razvojem kapaciteta, podržati energetske akcije lokalne zajednice i nacionalnu i regionalnu saradnju, kroz zajednički razvijena rešenja, pilote i strategiju za akceleraciju energije zajednice širom regiona.

Ova rešenja će biti testirana putem pilot projekata u 9 zemalja Dunavskog programskog područja: Sloveniji, Hrvatskoj, Slovačkoj, Austriji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Mađarskoj, Rumuniji i Srbiji.

CORE je jedan od partnera na projektu i biće zadužen za testiranje rešenja putem pilot projekta u Srbiji, a eksperti iz CORE-a učestvuju i u aktivnostima utvrđivanja potreba i izrade strategije. Projekat traje 30 meseci – od januara 2024. do juna 2026. godine.