Energetska efikasnost - problem prekomerne potrošnje energije

Energetska efikasnost malih i srednjih preduzeća

Prema broju objekata i ukupnoj potrošnji energije, jedan od najznačajnijih problema koji CORE resava je problem energetske efikasnosti, odnosno prekomerne potrošnje energije.
Svetski trend u oblasti energetike je što manja potrošnja energije.
Najizraženiji gubici ogromnih količina energije koji se javljaju kod stambenih objekata su prvenstveno zbog loše izolacije objekata i dotrajale stolarije.

Energetska efikasnost malih i srednjih preduzeca

Energetska efikasnost malih i srednjih preduzeća

Kod malih i srednjih preduzeća postoje dva aspekta unapređenja energetske efikasnosti. Prvi se odnosi na gubitke energije usled loše izolacije objekata, koji se dele na dve grupe: kancelarijski prostor i proizvodni, magacinski prostor (hale sa velikom visinom tavanice, uobičajeno limenog neizolovanog krovnog pokrivača, loše izolovanih zidova).

Kod objekata kancelarijskog tipa, primenjuju se mere kao i kod čvrsto građenih stambenih objekata (postavljanje dodatnog izolacionog materijala na zidove, tavanicu, ispod krovnog pokrivača, na plafonu podruma, zamena stolarije, unapređenje sistema grejanja regulacijom potrošnje ili akumulacijom energije).

U proizvodnim halama je vrlo teško obezbediti čuvanje energije unutar prostora, ne samo zbog loše izolacije, već i zbog neželjene razmene toplote sa okolinom usled čestog otvaranja velikih portala zbog zahteva proizvodnog ili logističkog procesa. Vrlo često je takve prostore nemoguće zagrejati ili bar održavati određenu temperaturu. Ovo je pre svega bitno zbog obezbeđivanja adekvatnih uslova rada zaposlenih, koj vrlo često rade u jaknama, kojima se ne mogu zagrejati, a i efikasnost je umanjena zbog ograničenosti u kretanju.

Drugi aspekt predstavlja unapređenje energetske efikasnosti u delu smanjenja količine električne energije koja se preuzima od snabdevača električnom energijom. Poseban segment se odnosi na smanjenje korišćenja reaktivne energije, savremenim rešenjima koja članovi tima Centra za Održivi Razvoj Energetike dugi niz godina primenjuju.