Core-ni Kontakt

Ko je CORE?

CORE Tim

Prof. Goran Vučković

Doktor mašinskih nauka

Vanredni je profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Nišu.
Suosnivač privrednog društva CORE d.o.o. Niš.
Uloga: strateški razvoj, identifikovanje, rešavanje i praćenje tehničko-tehnoloških problema korisnika usluga koje pruža CORE d.o.o.

Prof. Predrag Cvetković

Doktor pravnih nauka

Redovni je profesor Međunarodnog trgovinskog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu.
Suosnivač privrednog društva CORE d.o.o. Niš.
Uloga: strateški, pravni i rezidualni aspekti poslovanja CORE d.o.o.

Milanka Vasić

Diplomirani inženjer arhitekture

Menadžer energetskih projekata privrednog društva CORE d.o.o. Niš. Odgovorna za pripremu dokumentacije za izradu energetskih projekata, pripremu i pisanje projekata i koordinaciju ostalih aktivnosti iz delokruga rada privrednog društva CORE d.o.o.