Core d.o.o. Kontakt informacije

Ko je CORE?

CORE Tim

Prof. dr Goran Vučković

Prof. Goran Vučković

Doktor mašinskih nauka

Vanredni je profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Nišu.
Suosnivač privrednog društva CORE d.o.o. Niš.
Uloga: strateški razvoj, identifikovanje, rešavanje i praćenje tehničko-tehnoloških problema korisnika usluga koje pruža CORE d.o.o.

Prof. dr Predrag Cvetković

Prof. Predrag Cvetković

Doktor pravnih nauka

Redovni je profesor Međunarodnog trgovinskog
prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu.
Suosnivač privrednog društva CORE d.o.o. Niš.
Uloga: strateški, pravni i rezidualni aspekti poslovanja CORE d.o.o.

Boban Starinac

Boban Starinac

Diplomirani inženjer mašinstva

Direktor privrednog društva CORE d.o.o. Niš. Odgovoran za razvoj tržišta, finansijsko poslovanje i organizaciju rada CORE d.o.o.