Energetska efikasnost - problem prekomerne potrošnje energije

Energetska efikasnost individualnih domaćinstava

Prema broju objekata i ukupnoj potrošnji energije, jedan od najznačajnijih problema koji CORE resava je problem energetske efikasnosti, odnosno prekomerne potrošnje energije.
Svetski trend u oblasti energetike je što manja potrošnja energije.
Najizraženiji gubici ogromnih količina energije koji se javljaju kod stambenih objekata su prvenstveno zbog loše izolacije objekata i dotrajale stolarije.

Energetska efikasnost individualnih domaćinstava

Energetska efikasnost individualnih domaćinstava

Energetski gubici koji se javljaju kod stambenih zgrada su još izraženiji kod individualnih domaćinstava. Stanovi u stambenim zgradama imaju najčešće gubitke proko spoljnih zidova (najčešće dva) uz vrlo male ili nikakve gubitke putem poda ili plafona (osim prve i poslednje etaže), dok je u individualnim kućama zadržavanje toplotne energije u objektu najizraženiji problem. Sistem gradnje koji je u vreme ekspanzije izgradnje individualnih kuća primenjivan, nije posebno tretirao zadržavanje energije, pa imamo značajan broj objekata koji imaju samo cementni malter i fasadnu boju kao završnu obradu spoljašnjih zidova, bez dodatne izolacije.

Postavljanje spoljne izolacije na kućama je sa aspekta izvođenja jednostavnije zbog manjih visina objekata, u odnosu na stambene zgrade. To se odnosi i na zamenu stolarije. Veći problem je iznos sredstava potrebnih za unapređenje energetske efikasnosti, pre svega zbog predimenzionisanih objekata, ali uz adekvatno finansiranje i podršku zajednice moguće je prevazilaženje i ovog problema.

Sa druge strane, prednost u odnosu na stambene zajednice je da vlasnik objekta može nezavisno od drugih da sprovede mere energetske efikasnosti. Predviđeni su posebni cenovni uslovi za vlasnike tipskih kuća, koje su najzastupljenije, jer se projekat energetske sanacije modifikuje samo prema aktuelnom stanju objekta (oštećenje zida, prokišnjavanje krova…), dok je izbor stolarije i izolacije određen predefinisanim projektom.