Fotonaponske elektrane

Fotonaponske elektrane i e-punjači za mala i srednja preduzeća

Fotonaponske centrale za mala i srednja preduzeca

Fotonaponske elektrane i e-punjači za mala i srednja preduzeća

Mala i srednja preduzeća su i do sada mogla da grade fotonaponske elektrane, ali status povlašćenog proizvođača su mogli da steknu samo na konkursu Ministarstva energetike. I pored toga mala i srednja preduzeća su bila u mogućnosti da izgrade elektranu i zaključe ugovor sa snabdevačem električne energije, za proizvodnju za sopstvene potrebe sa mogućnošću predaje viškova. Kod preduzeća koja imaju usklađenu dinamiku potrošnje i proizvodnje iz fotonaponske elektrane, uz predaju viškova od 20-30% povraćaj investicije može biti za 4-6 godina. Uzevši u obzir da je vek sistema 20-25 godina, prema ekonomskim parametrima, elektrana stvara 4-5 puta veću vrednost od uložene. Sa aspekta energetske nezavisnosti, uz baterijski sistem za skladištenje električne energije, moguće je prevazići probleme koji se javljaju prekidom snabdevanja ili eventualnim restrikcijama. Na taj način se omogućava održivo poslovanje i u uslovima neizvesnog snabdevanja električnom energijom.

E-punjači i fotonaponske centrale za mala i srednja preduzeca

Do uspostavljanja mreže punjača u stambenim zgradama, mnogi stanari neće moći da komotno koriste električna (EV) ili plug-in (PHEV) vozila. Vrlo je bitno da se zaposlenima koji žele da koriste navedena vozila, omogući punjenje navedenih vozila za vreme koje provode na poslu. Takođe, službeni automobili mogu biti iz navedene grupe vozila i time omogućiti manje troškove eksploatacije za preduzeće. 

Za sva preduzeća, a pogotovo ona koja se nalaze u urbanoj sredini, postavljanjem i umrežavanjem u sistem punjača, postoji mogućnost ostvarivanja dodatnih prihoda.